Rådgivning/lederstøtte

Det er mange lover og regler å forholde seg til ved å ha ansatte og dette krever både mye tid og kunnskap for den enkelte leder. Bea Kompetanse kan bistå med regelverk ifht. ansettelsesforhold.

Eksempler:

 • Ansettelse
 • Velferdsgoder og støtteordninger
 • Tariff, individuell og kollektiv lønnsfastsettelse
 • Permitteringer
 • Avvikling av ansettelsesforhod – riktig oppsigelsesprosess

I tillegg tilbys tjenester som:

 • Være en sparringspartner for ledere med personalansvar
 • Veilede ledere ifht. oppfølging av medarbeidere
 • Veiledning ifht. organisasjonsendringer
 • Konflikthåndtering

Medarbeideroppfølging/kompetansestyring

 • Utarbeidelse av medarbeidersamtaler
 • Oppfølging av medarbeidere som ikke leverer ifht. forventet
 • Kompetansestyring – kartlegging av nåværende og fremtidig kompetansebehov
 • Struktur og rutiner for oppfølging av medarbeidere
 • Sykefraværsoppfølging
  • Hvilke oppgaver og plikter har arbeidsgiver ved sykefravær?
  • Hvilke oppgaver og plikter har arbeidstaker ved sykefravær?
  • Oppfølging mot NAV

Rekruttering/ansettelser

Bea Kompetanse bistår ved rekruttering og ansettelse av nye medarbeidere.

 • Kravspesifikasjon til stillingen
 • Utarbeidelse av stillingsannonse
 • Gjennomgang av kandidater til stillingen
 • Intervjuer – gjennomføre tester av kandidatene (har sertifisering på test-verktøy)
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakt
 • Rutiner for nyansatte

Omorganisering/nedbemanning

 • Hvordan håndtere endringsprosesser
 • Hvordan håndtere en riktig oppsigelsesprosess
 • Formaliteter som drøftelsesmøter, protekoller og oppsigelsesbrev
 • Formaliteter ifht. informasjonsmøter, fagforeninger/tillitsvalgte

Administrative oppgaver

Bea Kompetanse har lang erfaring innen økonomi, lønn og administrative oppgaver og kan bistå med rådgivning og support ifht. oppgaver som:

 • Regnskaps- og lønnsrutiner
 • Personalhåndbok
 • HMS og kvalitetssystem
 • Pensjon og personalforsikringer
 • Prosjektoppfølging og rådgivning ifbm. innføring av nytt IT-system for lønn og HR