FINDUS NORGE AS

«Beate var innleid som HR-konsulent hos oss fra jun. – des. 2018 hvor hun vikarierte for en ansatt som var ute i permisjon. I denne perioden bisto hun med diverse HR-prosesser som bl.a. rekruttering, flytteprosjekt, firmapolicier/-prosedyrer, etc. Beate utfører fortsatt sporadiske oppdrag for oss.»

Beate viser at hun har god erfaring fra ulike deler av HR faget gjennom sitt arbeid hos Findus. Hun er nøyaktig og ryddig i sin fremgangsmåte, og leverer på en god måte. Hun har også kjørt bedriftsyoga for våre medarbeidere i perioden hun har vært hos oss, og har bidratt både faglig og mentalt til et godt og sunt arbeidsmiljø.»

Cecilie Berggren, Regional HR Manager Findus Nordics

«Beate er fast hos oss et par dager i uken og utfører oppgaver innen økononomi og administrasjon, samt har ansvaret for personalet. Hun har fått kvalitetsystemet vårt (KMV) på plass, samt bidratt til struktur og orden. Ved å ha Beate hos oss, gjør at jeg fritas for mange oppgaver og kan ha mer fokus på den daglige driften.»

Hans-Johan Strange, Daglig leder Johan Strange Transport AS