Bea Kompetanse

Intensjonen til Bea Kompetanse er å hjelpe bedrifter til å få bedre Balanse ved å frigi Energi gjennom å tilby Assistanse.

Tjenestene

Bea Kompetanse tilbyr et bredt spekter av HR-tjenester – både strategiske og administrative, samt bistår med økonomiske og administrative tjenester.

I tillegg tilbys bedriftsyoga som et tiltak til friskere bedrift.

HR

HR står for Human Resource (menneskelige ressurser).

HR kan defineres som alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av alle menneskelige ressurser i organisasjoner (Bård Kuvaas).

bea = balanse – energi – assistanse

Beate Håvet, Daglig leder

Referanser

«Beate var innleid som HR-konsulent hos oss et halvt år. I denne perioden bisto hun med diverse HR-prosesser som bl.a. rekruttering, flytteprosjekt, firmapolicier og -prosedyrer. Beate viser at hun har god erfaring fra ulike deler av HR-faget gjennom sitt arbeid hos Findus. Hun er nøyaktig og ryddig i sin fremgangsmåte, og leverer på en god måte. Hun har også kjørt bedriftsyoga for våre medarbeidere i perioden hun har vært hos oss, og har bidratt både faglig og mentalt til et godt og sunt arbeidsmiljø.»

Cecilie Berggren, Regional HR Manager Findus Nordics

 

 

«Beate er fast hos oss et par dager i uken og utfører oppgaver innen økononomi og administrasjon, samt har ansvaret for personalet. Hun har fått kvalitetsystemet vårt (KMV) på plass, samt bidratt til struktur og orden. Ved å ha Beate hos oss, gjør at jeg fritas for mange oppgaver og kan ha mer fokus på den daglige driften.»

 Hans-Johan Strange, Daglig leder Johan Strange Transport AS