Bea Kompetanse

Intensjonen til Bea Kompetanse er å hjelpe bedrifter til bedre Balanse ved å frigi Energi gjennom å tilby Assistanse.

Ved å benytte seg av Bea sin Kompetanse kan ledere bruke mer tid på selve forretningen og overlate personaldelen, samt administrative oppgaver til Bea Kompetanse.

Tjenestene

Bea Kompetanse tilbyr et bredt spekter av HR-/personaltjenester, både strategiske og administrative, samt bistår med økonomiske og administrative tjenester. I tillegg tilbys bedriftsyoga som et tiltak til friskere bedrift.

Tjenestene kan leies inn som faste timer/dager pr uke eller til enkelte oppdrag.

HR

HR står for Human Ressource (menneskelige ressurser). HR kan defineres som alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av alle menneskelige ressurser i organisasjoner (Bård Kuvaas).

bea = balanse – energi – assistanse

Beate Håvet

Daglig leder